OBS. OBS. OBS.

Beboerne i nr. 114:

Torsdag den 29-02-2024 fra kl. 9-12 vil der være lukket for brugsvand - OG faldstammen på badeværelset må ikke benyttes. Dette skyldes arbejde på etageadskillelsen mellem 2. tv. og 1. tv. 

Der er varslet ved opslag på hoveddøren.

27-02-2024, bestyrelsen 
Til beboerne i nr. 114 og 116

I perioden den 26-02-2024 til den 08-03-2024 pågår renovering af etageadskillelse mellem 114 1. og 2. tv., hvorfor der vil være en del støjgener, formentlig værst i begyndelse af perioden.
Vi beklager.

27-02-2024, Bestyrelsen.


 
Der er hængt opslag op i alle opgange og infoskab omkring ledigt stort kælderrum Bredagervej 23. Ledigt fra 15-03-2024.

Ansøgningsfrist er 07-03-2024.

Kælderrummet tildeles efter de regler, der er anført på opslaget.

21-02-2024, Bestyrelsen.

Afdelingens varmemester gennem mange år - Per Jørgensen - har valgt at stoppe.
Aktuelt vides ikke om stillingen bliver genbesat.

Dec. 2023, Bestyrelsen

 
 
Til alle beoere:

På græsset ligger talrige cigaretskod.

 
Det er derfor nødvendigt at gøre opmærksom på, at cigaretskod – eller andet affald (ølkapsler mv.) - ikke må smides ud over altanen, hvilket I og jeres gæster venligst bedes respektere.

23-11-2023, Bestyrelsen

Afdelingen har fået ny ejendomsfunktionær - Bjarne Løvholt - som er her tirsdage og torsdage.

Nyligt valgte suppleant til bestyrelsen Claus Willumsen er trådt ud af bestyrelsen, da posten som suppleant ikke indeholdt de ønskede muligheder.

Arbejdet i varmecentralen har trukket ud - det skulle snart være færdigt. Glædeligt er at oprydning på udearealer er udført, bla. er røret, der har "pyntet" på hjørnet af Bredagerv/Nordmarksvej nu er fjernet.

27-10-2023, Bestyrelsen 
DER ER AFDELINGSMØDE PÅ TORSDAG OG DU HAR MULIGHED FOR AT GIVE DIN MENING TIL KENDE, IKKE BARE PÅ FB, MEN SÅDAN RIGTIGT 😊 VIL DU HØRES, SÅ MØD OP

 

VIL DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME, SÅ MØD OP
 
VIL DU VÆRE MED I BESTYRELSEN, SÅ ER DU MEGET VELKOMMEN. Vi kan nemlig godt bruge et par kloge hoveder mere.

 

KOM NU

OP AF STOLEN
UD AF BUSKEN
FREM I SKOENE

12-09-2023, Afdelingsbestyrelsen
I dag er sat gule strimler - "cykel-lig" -  på cyklerne i afdelingen. Senest den 01-10-2023 skal strimlen tages af, ellers bliver cyklen fjernet senest den 14-10-2023.
Alle fjernede cykler vil blive opbevaret er aflåst sted i 2 mdr.
Se iøvrigt husstandsomdelt skrivelse og opslag i opgange.


23-08-2023, Bestyrelsen 

OBS - OBS - OBS

Ordinært afdelingsmøde torsdag den 14-09-2023, kl. 18.30
Skottegårdsskolen

Indkaldelse omdeles senest 16-08-2023
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 31-08-2023, kl. 12.00.

 
Bestyrelsen skal tage beslutning omkring fase 2 i mini-helhedsplanen, det er beskrevet i et skriv omdelt i dag. I dette efterlyses beboernes mening.
Tjek din postkasse - og mind gerne din nabo, genbo, over- og underbo om det samme :-) 

Bestyrelsen, 25-07-2023


 
25-05-2023
Afdelingen fik henvendelse fra en beboer, der ønskede at vi fik installeret Bekey, så eks. Nemlig.com, Skagenfood, Aarstiderne kunne levere varer uden at man var hjemme. Det har vist sig, at systemet allerede er installeret efter anmodning fra tidligere inspektør.
Bekey er en digital platform og fungerer med en usynlig chip i opgangens dørtelefon. Gratis for beboerne.
På Bekey.dk kan liste over leverandører (over 100) ses.


 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk