Som tidligere meddelt i opslag og her er besluttet, at den kommende mini-helhedsplan deles op i 2 faser: 
Fase 1 med facaderenovering – og Fase 2 med udskiftning af stigrør og faldstamme på badeværelser, herunder renovering hvor der skønnes behov.

AAB er nået til udarbejdelse af fase 2 og har meddelt, at vi som udgangspunkt kun kan opnå støtte til denne del af mini-helhedsplanen, hvis badeværelserne udvides.
 
En udvidelse vil kræve flytning af vægge og er et langt mere omfattende arbejde end renovering af de enkelte lejemål, og det vil næsten med sikkerhed indebære genhusning. Alle beboere har d.d. modtaget skriv herom, hvor bestyrelsen beder om jeres mening.

25-07-2023, Bestyrelsen


 
Mini-helhedsplan - Afdelingens formand har underskrevet forretnings-føreraftalen. Så nu afventes at projektet går i EU-udbud og at tilbud tilgår AAB, som beslutter hvilket tilbud, der opfylder afdelingens krav, hvorefter der indkaldes til afd.møde mhp afstemning.
05-06-2023, Bestyrelsen

INFO OM PLANLAGT MINI-HELHEDS-PLAN:
 
Bestyrelsen har haft 3 møder med driftskoordinator Thorbjørn i AAB. To møder i febr. (det ene på Teams), hvor daværende bestyrelse fremsatte ønske om at processen foregik i 2 etaper med vinduer m.m. placeret i første etape. Tanken var, at et anlægsbudget for denne etape kunne gå til afstemning ved et afdelingsmøde, så vi kunne komme i gang. Men det kunne ikke lade sig gøre, da AAB krævede at der skulle være kr. og ører på hele mini-helhedsplanen før man kunne gå i udbud, så de samlede udgifter og dermed en beregning af huslejestigning kunne gå til afstemning i afdelingen.
Så gik formanden af og vi skulle have valgt en ny, hvilket skete den 27-03-2023.
Den 12-04-2023 holdt den nye bestyrelse møde med driftskoordinator Thorbjørn og repræsentant fra Sinuz (rådgivere). Selvom der skulle udarbejdes anlægsbudget for hele projektet, blev vi enige om, at selve arbejdet skulle opdeles i 2 faser:
 
Fase 1 (stilladskrævende) – facaderenovering (= udskiftning af vinduer og altandøre samt hulrumsisolering, også af endegavle), udskiftning af radiatorer samt etablering af 2-strengs varmesystem. Radiatorer skal af i forbindelse med hulrumsisolering, så kan lige så godt blive udskiftet i den forbindelse.
 
Fase 2 – udskiftning af stigrør og faldstammer, etablering af mekanisk udluftning på lofter og gennemgang af de enkelte badeværelser.
Badeværelserne kan angiveligt efter gældende lovgivning ikke renoveres 1-1.
 
Vi afventer aktuelt en forretningsføreraftale fra AAB, som bestyrelsesformanden skal underskrive. Herefter vil hele projektet gå i EU-udbud, AAB vil vælge det tilbud, de finder bedst (billigst) og som opfylder de krav til materialer bestyrelsen har fremført (vinduer i træ og alu, gerne 3-lags). Derefter skal hele ”møllen” til afstemning på et afdelingsmøde.


På bestyrelsens vegne,
Christel Lundal                                                                           01-05-2023


 
Arbejdet med den kommende minihelhedsplan skrider fremad, langsomt - men er i bevægelse :-)
Bestyrelsen mødes med AAB og Sinuz kort efter påske, hvor omfang og rækkefølge vil blive drøftet. Som lovet ved afd.mødet i sept. vil bestyrelsen prioriterer vinduer og facade før andet.
Når omkostningerne for hele projektet er udarbejdet af rådgivningsfirma Sinuz og der således foreligger et anlægsbudget, vil der med 14 dages varsel blive indkaldt til ekstraordinært afd.møde. 

Indtil da ønskes alle en god påske.

04-04-2023, Bestyrelsen

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk