16-12-2022 INFORMATION:

Snerydning varetages af eksternt firma.
Ved manglende snerydning skal afdelingens inspektør i AAB kontaktes, alternativt kan AAB app'en anvendes.

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk