Efter adskillige "omveje" ser det ud til, at adgangen til affaldsøerne nu fungere. De tunge låger blev udskiftet og fik låsemekanisme designet til udendørs brug :-) Øerne er også blevet udvidet og kan forhåbentlig indfri kommunens forventeringer/regler om yderligere sortering.

Nu skal vi bare allesammen blive bedre til at sortere - OG ikke mindst slå papkasser sammen :-)

januar 2024, Bestyrelsen


 
Der er visse udfordringer med affaldet. En af udfordringerne er, at affaldsøerne er for små. En anden er, at også andre end afdelingens beboere bruger vores containere. Det er derfor besluttet, at affaldsøerne skal udvides og forsynes med låge, der kun kan åbnes med låsebrik. Større øer giver plads til flere containere, så vi undgår at specielt rest-containere ikke er lukkede. Det vil forhindre måger og andet ”fjerkræ” i at sprede affaldet.

05-06 -2023, Bestyrelsen

OBS - OBS - OBS

Madaffald SKAL i de udleverede grønne bioaffaldsposer.

Altså ikke i andre plastposer, tak.

Der falder bøde af til afdelingen, hvis ikke vi beboere får styr på det.16-03-2023, Bestyrelsen
Vi har modtaget flg. fra afdelingens inspektør, som igen har talt med Visitationen i Tårnby kommune:
De beboere, der er visiteret til mad, får automatisk også affaldssortering med i købet.
De beboere, der er visiteret til personlig pleje, kan søge om hjælp til affaldssortering-
Visitationen træffes på tlf. 3247 1463 mandag-torsdag mellem kl. 13.00-14.00..

Lader til, at kommunen har glemt en beboergruppe, nemlig de, som har svært ved at komme på gaden.

28-02-2023, Bestyrelsen


 


Info om affaldssortering er omdelt, og de 
nye affaldspladser er nu taget i brug. Containerne ved 29 er flyttet. Spande og poser til bio-affald omdeles inden skakterne lukkes, hvilket er planlagt at ske den 01-03-2023. 

 

Det har desværre vist sig, at det ikke er så ligetil at få kommunal hjælp, som anført nedenfor (og i omdelt info). Bestyrelsen vil rette henvendelse til visitationen mhp dette.

24-02-2023, Bestyrelsen

De nærmeste dage omdeles info-skrivelse fra AAB omkring affaldssortering. I dette er bl.a. anført: "Modtager du hjemmehjælp fra Kommunen er det muligt for dig at få hjælp til at sortere dit affald og få hjemmehjælpen til at gå ned med dit affald. Du skal blot kontakte Visitationen på 32471463 i tidsrummet 13:00 – 14:00 på hverdage."

22-02-2023, Bestyrelsen

Denne app indholder information om hvad og hvilken container. Den har lidt mangler, formentlig startvanskeligheder.
25-02-2023, Bestyrelse
Fra 01.03.2023 skal vi sorterer som pålagt af Tårnby Kommune.
Det vil sige at skakterne lukkes.
Miljøspande og -poser omdeles af ejendomsfunktionærerne.
Informationsskrivelse fra AAB er på trapperne.

21-02-2023, Bestyrelsen

AFFALDSCONTAINERE:
Der vil blive etableret plads til diverse containere på hjørnet ved Bredagervej 11-17 og 35-39. Sammen med pladsen, hvor kompressionscontaineren står i dag, skulle der være plads nok til de containere afdelingen skal have i nærmeste fremtid.

Der vil blive containere til:
Pap
Papir
Plast
Batterier

Metal
Bio-affald (madrester)
Glas
Restaffald

Affaldssortering er kommet for at blive og vil blive mere omfattende. Så vi kan ligeså godt vænne os til det, det gælder også de, som stadig ikke kan se forskel på pap og plastfrown og de, som ikke kan finde ud af/ikke gider slå papkasser fladesmiley


07-01-2023


 
Containeren til batterier bør blot indeholde batterier, og ikke også plastikposer, tak laugh

07-01-2023
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk