AAB afdeling 112
 

Ekstraordinært afdelingsmøde bliver
onsdag den 12. oktober kl 19.00
på Skottegårdsskolen
.


Indkaldelse vedlagt forslagene fra mødet den 15.09 omdeles mandag/tirsdag i kommende uge.

 

Råderetkatalog og tilbud fra Fiberby omdeles ikke igen, men evt. ny eksemplar kan afhentes på kontoret på mandag den 26.9 ml kl 18-19 eller ved henvendelse til funktionær Cebrail mellem 7.30-14 på hverdage.
 

På sidste møde blev stillet spørgsmål om man til det ekstraord. afd.møde kunne fremsende forslag. I følge AAB’s Afdelingsrådgivning er det ikke muligt.

22-09-2022
Afdelingsbestyrelsen AAB112

  


Kort info vedr. afdelingsmødet torsdag den 15-09-2022

 
Da ikke alle indkomne forslag var vedlagt indkaldelsen og da dagsordenen var mangelfuld, blev det besluttet, at forslagene skulle behandles ved et ekstraordinært afdelingsmøde.
 
Der blev valgt ny bestyrelse, som afventer tildeling af aabmail adresser og giver adgang til AAB-intranet. Derefter vil varsling af det ekstraordinære afd.møde blive omdelt ASAP.
 
Det er en god idé at gemme Råderetskataloget, der blev omdelt sammen med indkaldelsen til mødet den 15-09-2022.
 
18-09-2022, Afdelingsbestyrelsen

HJEMMESIDEN ER UNDER REDIGERING SOM FØLGE AF AFD.MØDET :-) 

Ejendommens funktionærer:
Varmemester Per Jørgensen, mobil 28 87 06 48 
Ejendomsfunktionær Cebrail Ôztürk, mobil 40 12 03 05

Træffetid mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-11, torsdag kl. 13-15.


Bestyrelsen træffes på kontoret den 1. mandag i måneden kl 18-19.
(Ændringer kan forekomme, dette varsles altid ved opslag i skab ved kontoret, ved vaskerier samt her på hjemmesiden).

Kontorets tlf. 32 50 25 04


Bestyrelsen: (mail adr.  kommer senere)

Formand Erik Ebert, ...
Bestyrelsesmedlem Lesly Schlabs
Bestyrelsesmedlem .....
Suppleant Carsten M Hansen, ....
Suppleant Jørgen Hemmingsen, .....


Kontorets email: .......
I TILFÆLDE AF KLAGER: 

HER ER LINKET TIL DOKUMENTET DER SKAL UDFYLDES. 

 

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk