AAB afdeling 112

Affald og skralderummet


Vi fra bestyrelsen er nødt til her at indstille beboerne i afd. AAB112 (Smedebo) om,
at affald som smides i skakterne, ikke indeholder glas og/eller dåser, da disse skal smides i de dertil henstillede containere og skraldespande. 
Dette skal ske både af hensyn til sortering, men i særdeleshed af hensyn til vores flinke og dygtige medarbejdere som tømmer skakte og rydder op. Vi ønsker ikke at de skal komme til skade med at skære sig på affald fra skaktene.
Hvis der fortsat vil findes glas og og/eller dåser i skaktaffaldet, kan vi se os nødsaget til at lukke for skaktene generelt.

Med glas menes flasker, pærer, glas, alt som har elementer af glas i sig.
Med dåser menes alt metal fra madlavning og lignende.

Desuden er der opsat containere til plastik, og disse bør kun benyttes til den slags, og ikke som en belejlig nærved-skraldespand, fordi man ikke gider gå i skralderummet med sit affald.

 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk