VED AKUT OPSTÅEDE SKADER
udenfor kontorets åbningstid

 BELFOR 58 56 83 55
Eksempler på akutskader er: stormskade, indbrud, oversvømmelse, frostskade, vandskade, hærværk, strømsvigt, kloalskade, rørbrud mv.
ved kontakt oplys evt. lejlighedsnummer


Affald og skralderummet


Vi fra bestyrelsen er nødt til her at indstille beboerne i afd. AAB112 (Smedebo) om,
at affald som smides i skakterne, ikke indeholder glas og/eller dåser, da disse skal smides i de dertil henstillede containere og skraldespande. 
Dette skal ske både af hensyn til sortering, men i særdeleshed af hensyn til vores flinke og dygtige medarbejdere som tømmer skakte og rydder op. Vi ønsker ikke at de skal komme til skade med at skære sig på affald fra skaktene.
Hvis der fortsat vil findes glas og og/eller dåser i skaktaffaldet, kan vi se os nødsaget til at lukke for skaktene generelt.

Med glas menes flasker, pærer, glas, alt som har elementer af glas i sig.
Med dåser menes alt metal fra madlavning og lignende.

Desuden er der opsat containere til plastik, og disse bør kun benyttes til den slags, og ikke som en belejlig nærved-skraldespand, fordi man ikke gider gå i skralderummet med sit affald. 

Ophold i kældergangene


Der er nu indtil flere gange blevet smadret fyldninger i kælderdørene fra gaden af, og vores flinke viceværter har måttet rydde op efter personer, som har slæbt mælkekasser og andet ned i kældergangene, hvor de har benyttet dem som siddepladser ved samvær omkring rygning af tobak og muligvis også hash/pot.

Der har også fundet indbrud i kælderrum sted, ved enkelte af disse hændelser, og vi fra bestyrelsen, vil godt bede beboerne være opmærksom på forsøg på uønsket adgang til kælderarealerne.

Kælderarealerne er til opbevaring af cykler og barnevogne, og kælderrummene er beregnet på opbevaring af effekter man ikke har brug for/plads til i det daglige.

 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk