AAB er p.t ved at indhente tilbud på udskiftning af rammerne til postkasserne. Bestyrelsen har bedt om at rammerne bliver af rustfrit stål, så vi undgår at de ruster (som dem vi har nu).

11-01-2024, Bestyrelsen


Der er varslet lukning for varme og varmt vand (igen) den 21-11-2023, kl 07.00-17.00.

Håber det så er sidste gang denne vinter!!!

16-11-2021, Bestyrelsen 
Nu - ca. 1 år efter at arbejdet med udskiftning af fjernvarmeledninger blev igangsat - er vi ved vejs ende.

Der er sat 3-dages varsling op i alle opgange og i infoskab om, at der lukkes for vandet hhv. den 30-10-2023 og den 02-11-2023 mellem kl. 7 og 17.

27-10-2023, Bestyrelsen

 
Bestyrelsen har den 24-05-2023 sammen med projektleder, inspektør og funktionærer gennemgået fejl og mangler, bla. efterladt materiale mv. Projektleder vil kontakte entrepenøren.
Se iøvrigt bestyrelsesref. fra 05-06-2023.

 

 
Bestyrelsen har d.d. modtaget projektleders forklaring på/undskyldning for den manglende information omkring udskiftningen af diverse fjernvarmerør og generne forbundet med dette.
Der blev fremsendt flg. tidsplan for det resterende arbejde:

Fjernvarme 20-21 febr.
VVS 22 febr.
Tilstøbnig og isolering 23 febr.
Oprydning 24. febr.

Altså fra fredag den 24. skulle vi være home-safe mht varme og varmt vand. 

21-02-2023, Bestyrelsen


 
07-02-2023
TRÆNGSLERNE ER IKKE FORBI, men det lader ikke til at de er som omfattende som i forrige uge.
Også lader det til at det er rørene til 114/116 og bygningen 29-33, men oplysningerne er ikke nagelfaste og skal tages med forbebold.
Der skulle blot være perioder mellem 7-17 hvor varme og varmt vand mangler.
Bestyrelsen.

INGEN VARME OG INTET VARMT VAND.

Arbejdet med udskiftning af rør mm i varmecentralen forventes afsluttet mandag i næste uge.

Så til og med den 30-01-2023 vil vi have det koldt i dagtimerne, ligesom der ikke vil være varmt vand. Ved 18-tiden kommer der igen varmt vand og varme på rørerne, men måske ikke på alle radiatorer (pga luft). Risikoen herfor er mest udtalt for 114-116 og 29-33. 

Informationen fra Lyngkilde har været mangelfuld, men det oplevede vi også under arbejdet med den underjordiske rørføring.

Og "JA" - årstiden for renovation af varmecentralen er ikke velvalgt, måske det har været svært at skaffe arbejdskraft (?). Men nu er arbejdet i gang og vi håber, at det afsluttes som planlagt.

24-01-2023, Bestyrelsen

 
 

Alle har nu varme, hvilket er Cebrails fortjeneste, da han flere gange har slukket og tændt cirkulationen og utallige gange har været oppe under tagene og luftet anlægget ud.
Desværre har alle ikke varmt vand, det må vi leve med til mandag, da Cebrail efter mange overarbejdstimer nu holder weekend. Så vær rare at lade være med at ringe/sms'e til ham.
27-01-2023, Bestyrelsen

  

 

28-01-2023
Ak - her til morgen er nogle igen uden varme, og nogle har stadig ikke varmt vand. Har d.d. sendt mail til afdelingens inspektør med klage over den manglende information i forbindelse med det igangværende arbejde. Har bl.a. påpeget:
At det havde været rimeligt, at beboere havde fået meddelelse om lukning af varme og varmt vand fra 06.00 til 18.00, evt. 20.00 og at funktionær Cebrail kunne kontaktes hvis rør var kolde efter kl. 18. Oplysninger vi kun har fordi vi har ringet til Cebrail og fordi han har talt med håndværkerne. Har også anført, at nogle ikke har varme her lørdag morgen og nogle ikke har varmt vand samt, at folk med rette er vrede.
De, som ikke har varme på rørene, kan forsøge at sms til Cebrail. Blot angiv husnr., tv/th, hvilket rum. 

28-01-2023, kl 13.10
BELFOR ER KONTAKTET OG OPLYST OM MANGLENDE VARME. De kontakter VVS-firma. 

 

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk