Mødet afholdt:      02-11-2022
Tidspunkt:           18-19
Sted:                   Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, CL, CMH (suppl)
Fraværende:        LSC
Møde nr.:             2-2022
Referent:             CL
 
Bestyrelsen er ikke helt ”koordineret” endnu, der er lidt udfordringer med bla. mail adgang.
  
Der er planlagt DV-plan møde i AAB medio december, hvor bestyrelsen deltager og hvor afdelingens ønsker mht kommende arbejder vil blive implementeret i DV-planen.
 
Repræsentantskabet:
Afd. 112 er af en størrelse som muliggør at vi kan stille med 2 repræsentantskabsmedlemmer, de vælges af bestyrelsen. Evt. interesserede bedes rette henvendelse til bestyrelsen på aab112@aab.dk.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 07-12-2022, hvor der også er åbent på kontoret fra kl. 18-19. 
 
09-11-2022, Bestyrelsen, AAB 112 

                                                                          
Mødet afholdt:       06-10-2022
Tidspunkt:             11-12
Sted:                     Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                EE, LSC, CL
Møde nr.:               1-2022
Referent:               CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Der er omdelt indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde den 12-10-2022, kl. 19.00.
Vi opfordrer alle til at deltage, husk det er ved afdelingsmødet man som beboer har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende.
 
 
I øvrigt:
Bestyrelsen træffes på kontoret mellem kl. 18-19 den 1. onsdag i november og december.
Fra januar 2023 vil kontortiden blive 1. mandag i måneden.
 

06-10-2022, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk