Mødet afholdt:      06-12-2022 
Tidspunkt:           18-19
Sted:                    Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, CL, FWI (fra Afd.rådgivningen, AAB)
Fraværende:        LSC
Møde nr.:            3-2022
Referent:             CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Der er fortsat lidt udfordringer mht EE’s mail, det forventes løst i løbet af denne uge.
 
Frederik Witte (FWI) deltog i dagens bestyrelsesmøde for at guide os i bestyrelsesarbejdet som parlamentarisk bestyrelse.
 
Ved afd.mødet den 12-10-2022 blev bla. vedtaget at der skulle anlægges 3 affaldspladser langs Bredagervej. Der er allerede blevet gravet ud til de 2 af dem, hvilket overrasker, da vi ikke er vant til den hastighed. Vi har bedt afd.’s inspektør om at stoppe arbejdet, da hverken vi eller inspektøren har været kvikke nok til at undersøge muligheden for at inddrage arealet ved nr. 27, hvor kompressionscontaineren står. Den container er opsagt. Underlaget der er plant, der er lys og adgang ad en brandvej, som er anlagt til tung kørsel.
Dette vil vi tage op på et møde den 14-12-2022. Samme dag er planlagt et DV-plan møde, hvor vi som tidligere meddelt, vil prioritere udskiftning af vinduer.
 
Der var ingen, der rettede henvendelse omkring repræsentantskabet, det er ærgerligt, da det i det forum beslutninger vedr. hele AAB vedtages. Bestyrelsen vil i begyndelsen af det nye år se på egne muligheder for at påtage sig posten som repræsentantskabsmedlemmer.
 
Kontortid – fra og med januar 2023 kan bestyrelsen træffes på kontoret første mandag i måneden mellem kl. 18-19.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 02-01-2023.
 
Til sidst ønskes en rigtig god jul og et godt nytår.

06-12-2022, Bestyrelsen AAB, afd. 112
 

 
 
 
 
Mødet afholdt:      02-11-2022
Tidspunkt:           18-19
Sted:                   Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, CL, CMH (suppl)
Fraværende:        LSC
Møde nr.:             2-2022
Referent:             CL
 
Bestyrelsen er ikke helt ”koordineret” endnu, der er lidt udfordringer med bla. mail adgang.
  
Der er planlagt DV-plan møde i AAB medio december, hvor bestyrelsen deltager og hvor afdelingens ønsker mht kommende arbejder vil blive implementeret i DV-planen.
 
Repræsentantskabet:
Afd. 112 er af en størrelse som muliggør at vi kan stille med 2 repræsentantskabsmedlemmer, de vælges af bestyrelsen. Evt. interesserede bedes rette henvendelse til bestyrelsen på aab112@aab.dk.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 07-12-2022, hvor der også er åbent på kontoret fra kl. 18-19. 
 
09-11-2022, Bestyrelsen, AAB 112 

                                                                          
Mødet afholdt:       06-10-2022
Tidspunkt:             11-12
Sted:                     Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                EE, LSC, CL
Møde nr.:               1-2022
Referent:               CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Der er omdelt indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde den 12-10-2022, kl. 19.00.
Vi opfordrer alle til at deltage, husk det er ved afdelingsmødet man som beboer har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende.
 
 
I øvrigt:
Bestyrelsen træffes på kontoret mellem kl. 18-19 den 1. onsdag i november og december.
Fra januar 2023 vil kontortiden blive 1. mandag i måneden.
 

06-10-2022, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk