Teksten "sakset" fra referat, underskrevet 02-03-2022, omdelt den 03-03-3022
 
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 112
 

Mødedato:    3. november 2021

 
Mødested:    Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup

Til stede: 

Fra afdelingsbestyrelsen: Camilla Martin Antal beboere fra 13 lejemål = 26 stemmer.
Fra Organisationsbestyrelsen:
Fra administrationen: Iben Raffnsøe og Martin Timm Holmstav
 
DAGSORDEN


1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Martin Timm Holmstav, Referent Camilla Martin
 
Der var en række beboere, som var utilfredse med at referatet af det ordinære afdelingsmøde den 16. september endnu ikke er sendt ud. Denne utilfredshed er sendt videre til administrationen. Samtidig havde forsamlingen en række holdninger til hvem, der skal skrive referatet fra afdelingsmøderne bestyrelsen eller inspektøren. Det blev foreslået fra forsamlingen at der kom en beskrivelse af den parlamentariske bestyrelses arbejdsopgaver og forpligtelser, et samlet og oplysende sted på AAB's hjemmeside.
 

2. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2022.

Forsamlingen drøftede hvorfor vinduesprojektet endnu ikke er sat igang endnu, det hænger sammen med forslaget om at igangsætte en minihelhedsplan.
 
Driftsbudget for 2022 blev godkendt. For: 22
Imod: 0
Undlader at stemme: 4
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk