Mødet afholdt: 03.05.2021
Tilstede: CM, PM, CH, HL + Iben, Tanja og Sune fra AAB

 

Vi fra bestyrelsen havde stillet en del spørgsmål, som vi ønskede svar på, derfor 3 repræsentanter fra AAB. Følgende blev behandlet på mødet.

Status på afdelingsmøde (hvordan og hvor mange)

Status på affalds-øer (hvor mange og hvor og hvordan).

Status på økonomi omkring borde/bænke og grille.

Status på køkkentyper og hvor mange moduler.

Status på helhedsplan for bad og toiletter (skimmelsvamp og udluftning).

Status på nye/renoverede vaskerum.

Status på udskiftning af vinduer og døre.

Afdelingsmøde må afholdes lige nu med 50 deltagere, og da vi skal afholde et afdelingsmøde i September er det muligt at vi må være 200, så vi laver snart en indkaldelse og sender ud og hænger op.

Affaldsøer er der ikke taget beslutning om endnu, da man afventer nyt fra Tårnby kommune. Københavns kommune er begyndt så småt med sortering og det plejer derefter ret hurtigt at forplante sig til de omkringliggende kommuner.

Vi havde på et tidspunkt undersøgt muligheden for at der eventuelt kunne opsættes flere bord- og bænkesæt og nye havegrille. Det har vi fået afslag på i forhold til økonomi.

Køkkentyper i henhold til den fælles individuelle råderet, er det muligt at udskifte 4 køkkener om året i forbindelse med fraflytninger og op til 4 derudover om året. Vi er i gang med at finde køkkenmærker og modeller, samt antal moduler som det vil blive muligt at vælge mellem på råderetten.

Helhedsplanen er det nye vi skal forholde os til. Der er tilsyneladende en del boliger der lider under manglende varmt eller koldt vand, manglende varme, stoppede afløbsrør, skimmelsvamp, gennemtræk, sølvfisk og skægkræ. Dette er noget bestyrelsen bliver mødt af med regelmæssige mellemrum, og AAB er vidende om de mange problemer og har derfor initieret en mini-helhedsplan for at se på en komplet løsning da alle disse problemer. Står afdelingen 112 til at redde eller er vi forbi det punkt. I AAB mener man at det kan lade sig gøre at redde bygningerne, men da de meget opmærksomme på beboernes ret til at deltage i beslutningerne, er det nødvendigt at afholde et afdelingsmøde hvor mini-helhedsplanen skal fremlægges. Da vi er underlagt økonomi og regler fra EU og andre offentlige myndigheder, skal bygningerne først undersøges grundigt af en bygningssagkyndig, derefter skal der udarbejdes en plan for hvad der skal ske og så kan opgaven komme i udbud, så det ser ud til at der først kommer til at ske forbedringer på afdeling 112 i løbet af 2022.

Vaskerummene har også været kritiseret i ret stort omfang. Maskinerne har vi selv betalt for i tidernes morgen og vi skal derfor selv betale for at der kommer nye maskiner. Dette er der ikke økonomi til før end i 22-23. Vi har derfor bedt Iben, kontakte Nortec for en udskiftning af kontrolboksene, da det ofte er dem der driller med hensyn til bookning manuelt nede i vaskekældrene. Vi har bedt Iben undersøge om muligheden for at de nye dørbrikker kan udskifte vores vaskekort.

Udskiftning af vinduer og altandøre besluttede vi på forrige møde at vi gerne ville have foretaget, og mange har spurgt til dette. Vi i bestyrelsen har også spurgt til det og vi er blevet underrettet om at udskiftningen kommer til at foregå som en del af den mini-helhedsplan som der skal beskrives, udbydes og påbegyndes. Derfor vil udskiftning af vinduer og altandøre sikkert først påbegyndes i 22-23.

Vi havde endvidere stillet spørgsmål om lejlighederne, istandsættelse og nye lejere, samt husreglerne for afdeling 112. Iben fortalte at man havde indgået en kontrakt om istandsættelse i forbindelse med fraflytninger, som hun i øjeblikket kæmpede for at den standard der indtil nu var blevet vist, skulle forbedres. Vi i bestyrelsen har indvilget i at bistå med fremvisninger ved behov, mens der kigges på en fremtidig løsning, hvor dem der fraflytter skal indgå i fremvisningen. FSB har en sådan ordning, med de plusser og minusser der medfølger. Bestyrelsen har også ønsket at få information om nye lejere og vil for fremtiden møde op og hilse nye lejere velkommen og fortælle og vise det mest nødvendige om afdelingen og hvem der skal/kan kontaktes ved forskellige problemer.

Vi har endvidere bedt Iben om at tjekke op på vores husreglement i forhold til tidligere afdelingsmøder i forhold til adfærd, maskiner/larm, husdyr, etc.


Mødet afholdt: 16.03.2021

Tilstede: CM, PM, CH, HL, MC
 

Der er en del utilfredshed fra beboerne bredagervej 37 og nordmarksvej 116, efter ændring af indgangen til vaskekælderen er skiftet. Utilfredsheden går på at når nu al trafik til vaskekælderen går gennem deres opgang, er der kommet en masse larm. Derfor vil vi snakke med Iben om det og høre om der er nogle muligheder for at dette kan gøres anderledes eller bedre.
 

Gårdmand Martin er forflyttet til Ørestaden. Vi i bestyrelsen har ikke yderligere info på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen har ikke været informeret om hans forflyttelse, før vi læste det på facebook. Vi melder ud, så snart vi ved mere.
 

Vi opfordrer jer til at bruge containerne til det de er beregnet til. Vi oplever at der ofte ligger almindelig affald i containere der er beregnet til andet affald.

Der findes plast container og metal container forenden af de forskellige boligblokke.

Flaske containerne står forenden af boligblok 19-23.
 

De Manilla mærker, der sidder på jeres cykler, skal i FJERNE fra cyklen, hvis i vil beholde den. Selvom i har skrevet på sedlerne, vil de altså blive fjernet, hvis mærket stadig sidder på cyklen.
 

Bestyrelsen arbejder forsat på at der fremadrettet sker en bedre kommunikation mellem hovedbestyrelsen og os. Så vi kan få givet informationer ud rettidigt til alle beboere.
 

Bestyrelsen har lavet en gruppe på facebook, der hedder ”Bestyrelsen AAB112”, hvor alt arbejde der drejer sig omkring afdelingen, vil blive lagt op. Alle er meget velkommen til at blive medlemmer. Inde på gruppen Bestyrelsen AAB112 på facebook, opfordrer vi medlemmerne til at holde en god tone, ved alle former for opslag, trods man er uenig eller utilfreds.
 

Vi i bestyrelsen opfordrer igen til at alle lige får læst husordenen igennem, så alle kan holde ud at være i deres lejligheder. Husordenen kan man finde på aab112.minisite.dk eller på facebookgruppen bestyrelsen AAB112.
 

Referat af bestyrelsesmøderne vil fremadrettet blive sat op i alle opgange, på facebook i Bestyrelsen AAB112 og i skabet ved hovedkontoret ved nummer 29. Derudover kan man også finde referaterne på aab112.minisite.dk.


Mødet afholdt: 02.02.2021
Tilstede: IR, CM, CH, PM, HL, MC


Vi har fået nøglebriksystem. Så der er kommet nøglebriksystem på alle opgangsdøre, kælderdøre, vaskekælderdøre og affaldspladsen.  

Der er kommet en ny varmemester til vores afdeling - Cebrail Ôztürk. 

Bestyrelsen har snakket om, at få gjort lidt ved vores fælles grønne områder. Så Iben vil undersøge hvad det kan komme til at koste, at få nye bord/bænke og grille, hvis disse trænger. 

Der blev også snakket om hvilke muligheder der kan være, i forhold til at få afholdt ekstra ordinært afdelingsmøde. Om det skal være virtuelt eller om det kan ske via brevstemmer. 

Der blev til bestyrelsesmødet fremlagt en mini helhedsplan. Hvor der blev fremhævet 3 punkter, der er vigtigst at få igangsat. De 3 punkter er: 
- Gennemgribendende renovering af badeværelser. 
- Renovering af faldstammer. 
- Etablering af 2 strenget varmesystem. 

Der var i bestyrelsen enighed om, at vand og varme kommer før vinduer og døre. 

Kontortiden er lukket indtil der bliver meldt andet ud. I er velkommen til at sende en mail til bestyrelsen, hvis i har nogle udfordringer, der skal kigges på. 

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk