Mødet afholdt:        20-10-2020
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 CM, CH, PM, MC
Referent:                MC


Formandsposten var til valg: Carsten Michael Hansen stillede op, han er blevet valgt ved mødet.

Der vil efter mødet blive udvekslet mailadresser og mobilnumre internt i bestyrelsen, så det vil blive letere at komme i kontakt med hinanden. 

En fra bestyrelsen, må meget gerne få posten til at byde de nye beboer velkommen og eventuelt give en lille blomst. 

Det er kommet bestyrelsen for ørerne, at der bliver foreslået en masse spændende aktiviteter, på facebook siden. Derfor opfordrer vi jer, til at de ideer vil blive lagt i brevsprækken hos ejendomskontoret, så bestyrelsen kan kigge på dem og se hvad der kan gøres ved dem. 

Der skulle vælges 2 repræsentantskabsmedlemmer fra bestyrelsen. 
Det blev Camilla & Maria.

Repræsentantskabsmøderne holdes 2 gange om året. 
Næste møde holdes d. 25 november 2020. 

 

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk