Mødet afholdt:        07-11-2018
Tidspunkt:              18-19
Sted:                       Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                  JH, LP, CL
Møde nr.:                10-2018
Referent:                 CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Afdelingen har aktuelt ikke en vedtægtsmæssig eksisterende og dermed ”beslutningsdygtig” bestyrelse, da formandsposten desværre ikke blev besat ved det ordinære afdelingsmøde i sept.
 
Det er i sagens natur det optimale med en fuldgyldig afdelingsbestyrelse, hvorfor vi i nær fremtid vil forsøge at få posten besat ved et ekstraordinært afdelingsmøde.
 
Vedrørende entredøre har AAB besluttet, at dette projektet skal kører helt efter reglerne. Der skal således udarbejdes et rigtigt udbuds materiale.
 
Vi er imidlertid blevet lovet, at AAB ikke presser noget ned over hovedet på os. Således vil alle store beslutninger – og således også valg af entredøre - blive taget op på ekstraordinære afdelingsmøder.
  
 
I øvrigt:
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 05-12-2018.
 
14-11-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

Mødet afholdt:       03-10-2018
Tidspunkt:             18-19
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 JH, LP, CL
Møde nr.:               9-2018
Referent:                CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Mht tilbuddet om fibernet ved Fibia/Waoo, så forlyder det nu fra AAB, at der skal indhentes tilbud fra andre udbydere til sammenligning. Så ekstraordinært afd.møde mhp afstemning om fibernet er nok ikke lige om hjørnet.
 
 
Der er fortsat en ledig bestyrelsespost, så interesserede er meget velkomne.
  
I øvrigt:
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 07-11-2018.

03-10-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

 
Mødet afholdt:       05-09-2018
Tidspunkt:             18-19
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 UG, LP, CL
Møde nr.:               8-2018
Referent:                CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner:
ORDINÆRT AFDELINGSMØDE TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER, KL. 18.30.
Endelig dagsorden med diverse bilag vil blive udsendt senest mandag den 10-09-2018.
 
I øvrigt:
Næste bestyrelsesmøde afhænger af det kommende afdelingsmøde.
 
  
05-09-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112

 

 
Mødet afholdt:        04-07-2018
Tidspunkt:              18-19
Sted:                       Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                  UG, CL
Møde nr.:                7-2018
Referent:                 CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Det trækker ud med indhentning af diverse tilbud på kloakrenovering, udskiftning af underjordisk rørføring af varme og tilbud på nye entredøre. Det betyder formentlig, at driftsbudget for disse arbejder vil blive præsenteret på det ordinære afdelingsmøde.
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER, hvor der afholdes ordinært afdelingsmøde.
 
Mødet vil naturligvis blive varslet iht vedtægterne, men allerede nu kan oplyses, at forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. september 2018, kl. 18.00.
 
Husk, at du skal begrunde dit/dine forslag. Indebærer forslaget udgifter for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt inden der kan træffes beslutning.
 
Endelig dagsorden med diverse bilag vil blive udsendt senest en uge før mødet.
 
 
I øvrigt:
Afdelingsbestyrelsen holder ferie i august. Således er kontoret lukket onsdag den 1. august.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 5. september 2018.
 
04-07-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
Mødet afholdt:       06-06-2018
Tidspunkt:             18-19
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 UG, LP, CL
Møde nr.:               6-2018
Referent:                CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner:
AAB, Drift og Vedligehold er i gang med at indhente tilbud på den nødvendige kloakrenovering og udskiftning af den underjordiske rørføring.
 
Samtidig indhentes tilbud på nye entredøre, der vil betyde væsentlig støjreduktion og træk fra opgangen. Estimeret huslejestigning 9,75%.
 
Driftsbudget for projektet skal vedtages, og så snart diverse tilbud er i hus vil der blive indkaldt til et formentlig ekstraordinært afdelingsmøde.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet udover ovenstående.
 
I øvrigt:
Afdelingen er blevet kontaktet af Waoov, der tilbyder gratis anlæggelse af fibernet. Vi har inviteret dem til at fortælle om deres produkt og om hvad ”gratis” helt reelt er :-) ved afdelingens ordinære afdelingsmøde den 18-09-2018, kl. 18.30.
 
HUSK, at nu da afdelingen er parlamentarisk skal eventuelle mangler, fejl og andre problemer meddeles afdelingens funktionærer i telefontiden mandag-fredag kl. 7-8.
I øvrigt henvises til afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk og AAB's hjemmeside aab.dk.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 4. juli 2018.
 
06-06-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
 
02-05-2018 – Intet bestyrelsesmøde, da blot et bestyrelsesmedlem var til stede. AAB er fortsat i gang med at indhente tilbud på kloaker og den underjordiske rørføring. Aktuelt er beregnet en forventet huslejestigning på 9,75%, bare så I er forberedt. Næste bestyrelsesmøde er d. 06-06-2018.
Afdelingsbestyrelsen, 02-05-2018


 
Seneste møde afholdt:   04-04-2018, Der er intet at tilføje til nedenstående ref./information fra den 07-03-2018.

Næste bestyrelsesmøde bliver den onsdag den 02-05-2018.

04-04-2018, Afdelingsbestyrelsen 112

 

 
 
Mødet afholdt:     07-03-2018
Tidspunkt:           18-19
Sted:                   Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              UG, LP, CL
Møde nr.:             3-2018
Referent:              CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Afdelingsbestyrelsen har bedt afdelingens inspektør i AAB sammen med Drift og Vedligehold om at indhente tilbud på udskiftning af entredøre samtidig med indhentning tilbud på hhv. kloakrenovering og udskiftning af den underjordiske rørføring. Arbejderne - både med og uden entredøre - vil indebære en mærkbar huslejestigning.
Nye entredøre vil være en synlig forbedring, i modsætning til kloaker og underjordisk rørføring, og vil også betyde væsentlig støjreduktion og træk fra opgangen.
 
Driftsbudget for projektet skal vedtages på et afdelingsmøde, formentlig i løbet af foråret.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet nyt.
 
I øvrigt:
HUSK, at nu da afdelingen er parlamentarisk skal eventuelle mangler, fejl og andre problemer meddeles afdelingens funktionærer i telefontiden mandag-fredag kl. 7-8.
I øvrigt henvises til afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 4. april 2018.
 
07-03-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
Mødet afholdt:     07-02-2018
Tidspunkt:           18-19
Sted:                   Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              UG, CL
Møde nr.:             2-2018
Referent:             CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
TV-inspektion af kloaker har afsløret, at disse er i særdeles ringe stand og skal udskiftes. Dette sammen med den underjordiske rørføring mellem blokkene gør, at vi i foråret/forsommeren må afholde et ekstraordinært afdelingsmøde.
 
Arbejder ifølge DV-plan
AAB har udarbejdet ny DV-plan, hvor ovenstående arbejder er medtaget. Der er en beregnet stigning i henlæggelser på 6 %, hvad det betyder i kr og ører ved vi p.t ikke.
  
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
HUSK afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 7. marts 2018.
 
 
07-02-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
Mødet afholdt:       03-01-2018
Tidspunkt:             18-19
Sted:                      Bredagervej 29, kld.
Tilstede:                 UG, LP, CL
Møde nr.:               1-2018
Referent:                CL
 
Meddelelser og aktuelle emner:
Intet nyt.

 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen iflg. aktuelle DV-plan. Ny DV-plan er under udarbejdelse som følge af kommende udskiftning af underjordisk rørføring.
 
Klager - Ingen.
 
I øvrigt:
HUSK afdelingens hjemmeside www.aab112.minisite.dk
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 7. februar 2018.
 
 
03-01-2018, Afdelingsbestyrelsen, afd. 112


 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk