Mødet afholdt:     16-11-2016
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, CL
Møde nr.:            7-2016
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi har fået tilbud fra YouSee på forlængelse af den aftale, der blev indgået efter afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde den 26-01-2012. Tilbuddet gælder fortsat lille pakke, og selvom nogle fravælger YouSee som udbyder efter den 31-07-2017 (hvor nuværende aftale udløber), så vil pakkeprisen være den samme.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ikke noget aktuelt.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Vaskerier: der blev ved afdelingsmødet i sept. klaget over at maskinerne lugter. Lugten kommer fra gummimuffen og det fnuller, der samles der. Så eneste løsning er, at man fjerne sit eget fnuller efter vask. I det hele taget så holder maskinerne meget længere, hvis vi alle behandler dem som var det vores egne J
Bestyrelsen holder juleferie fra 10. december til og med den 31. december.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 6. december. (Vi beklager, det var ikke muligt at holde bestyrelsesmøde den 5. oktober som anført i ref. fra sept.).
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 22-11-2016

 
Mødet afholdt:     06-09-2016
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, CL, LM
Møde nr.:            6-2016
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der arbejdes på at få alle papirer mv. klar til det kommende afdelingsmøde.
Vi har sendt anmodning til Tårnby kommune om at få udskiftet fliserne og ristene, der er mellem fortov og husmur på den nederste del af Bredagervej. Det kunne måske gøres samtidig med de klimatilpasningstiltag, der er varslet fra Teknologisk Institut.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ikke noget aktuelt.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Opslag i vaskerier og opgange vil kun blive accepteret, hvis der er ”afsender” på. Altså ingen anonyme opslag, hvor velmenende de så end er.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 4. oktober.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 06-09-2016

 
Mødet afholdt:     20-07-2016
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, CL, LM
Møde nr.:            5-2016
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Kontorets faste aftensåbningstid den 1. og 3. tirsdag i måneden har ikke kunnet lade sig praktisere i maj og juli, da formandens arbejde har forhindret det. Vi har derfor måttet justere, som det har fremgået af opslag i hhv. vaskerier og skabet ved 29. Det er ikke optimalt, men samtidig synes vi, at formanden (så tit som muligt) skal være at træffe i åbningstiden.
Der blev ikke holdt bestyrelsesmøde den 5. juli som ellers annonceret L.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ikke noget aktuelt.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Afdelingsbestyrelsen holder sommerferie i august måned.
Ordinært afdelingsmåde bliver tirsdag den 20-09, varsling bliver omdelt medio august.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 6. september (hvor der i øvrigt er sidste frisk for indlevering af forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde J).
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 20-07-2016

 

 
Mødet afholdt:     07-06-2016
Tidspunkt:           18.00-19.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, CL
Møde nr.:            4-2016
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi har fra Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg, fået meddelelse om, at man er i gang med projektere klimatilpasning af specielt nederste del af Bredagervej i form af en aquavej. Vi vil få yderligere information herom på et senere tidspunkt.
 
Vi har ændret i den tidligere omdelte information omkring affaldscenter og –plads. Ændringen består i, at man ved behov kan låne nøgle til affaldscentret i max. 3 dage mod at erlægge et depositum på kr. 200. Henvendelse herom skal ske til gårdmændene.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ikke noget aktuelt.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. juli.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 07-06-2016

 

 
Mødet afholdt:     04-04-2016
Tidspunkt:           17.30-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            3-2016
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
ÆNDRING AF KONTORETS ÅBNINGSTID I MAJ:
 
BESTYRELSEN KAN TRÆFFES DEN 2. OG 4. TIRSDAG (og ikke 1. og 3. tirsdag), MEN SOM VANLIGT MELLEM KL. 18 OG 19.
ÆNDRINGEN GÆLDER BLOT MAJ MÅNED.
 
OG SÅ – er byggeriet nu endelig ved at være færdigt, og vi kan gå i gang med at finde egnede løsninger til at spærre vores stikveje og brandveje, da flere åbenbart har svært ved at fatte, at der ikke må parkeres der.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ikke noget aktuelt.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Vi er nødt til at hæve prisen på ekstra nøgler til opgang/kælder. Det lager, vi fik, da der kom nye døre, er brugt op, og sådanne systemnøgler er ikke helt billige. Fremover koster en ekstranøgle kr. 200.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 3. maj.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112,  04-04-2016

 

 
Mødet afholdt:     16-02-2016
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            2-2016
Referent:            CL
 
 
Meddelelser og aktuelle emner
Byggeriet – det har været vanskeligt at træffe de folk, der skal gøre vores byggeri færdigt. Men nu er der aftalt møde med entreprenøren torsdag den 18-02-2016, og resultatet af dette vil blive meddelt i et beboerinfo hurtigst muligt.
 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
I sidste referat var vi lidt hurtige med at melde tørrepladsen ved gavlen af 37-37 klar, det er den imidlertid nu.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
I må fortsat gerne huske at tjekke af opgangsdørene lukker ordentligt her i kulden.
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. april, da bestyrelsen først er fuldtallig på det tidspunkt. Sker der noget af betydning inden da, vil det naturligvis blive meddelt – enten som opslag her eller ved omdelt info.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112,16-02-2016

 

 
Mødet afholdt:     05-01-2016
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, LM, CL
Møde nr.:            1-2016
Referent:            CL
 
Meddelelser og aktuelle emner
HVORNÅR ER DET BYGGERI FÆRDIGT? Det er vi rigtig mange, der gerne vil vide – og der har været offentliggjort adskillige slutdatoer, som ej blev overholdt.
 
Selv en blind har jo kunnet konstatere, at datoen 18-12-2015 heller ikke holdt.
Nu har det ligge stille, fordi AAB ikke har betalt nogen fakturaer rettidig til entreprenøren, der så forståeligt indstillede arbejdet.

Fakturaerne VAR godkendt af bestyrelsen (læs EE) efter grønt lys fra den byggetekniske rådgiver, der indtil nu havde været koblet på sagen. MEN, MEN pågældende byggetekniker er stoppet hos AAB, og hans opgaver blev overdraget til anden medarbejder, som så tog på ferie. Ja, man græmmes.
 
Imidlertid er fakturaerne nu betalt, og EE har møde med entreprenøren i kommende uge. Så nu håber vi (endnu en gang), at vi snart ser en ende på denne uanstændigt langvarige sag – og at vejret ikke bliver en hindring.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Tørrepladsen ved gavlen af 37-37 er klar, og det byggeri har da været gnidningsløst (måske fordi det ikke har indebåret involvering af rådgivende ingeniører og byggeteknikere).
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
I må gerne huske at tjekke af opgangsdørene lukker ordentligt her i kulden.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 2. februar 2016.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 08-01-2016

 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk