Mødet afholdt:     01-12-2015
Tidspunkt:           19.00-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              LM, CL
Møde nr.:            9-2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der foreligger nu (endnu) en ny dato for færdiggørelse af fyrpladsen og affaldscentret. Det skulle være færdigt den 18.12.2015 - selvfølgelig med forbehold for vejrlig.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Afd.bestyrelsen holder juleferie resten af december, således træffes vi ikke på kontoret før næste år.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 05-01-2016.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 01-12-2015

 
Mødet afholdt:     03-11-2015
Tidspunkt:           19.00-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              LM, CL
Møde nr.:            8-2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
HVORNÅR ER DET BYGGERI FÆRDIGT? Ja, de er vi mange der gerne vil vide. Det eneste afd.bestyrelsen ved med sikkerhed er, at formand Erik Ebert har været til møde med Byggeteknisk afdeling g.d. og at vi en af de nærmeste dage får ny slutdato fra entreprenøren.
Og – ja, afd.bestyrelsen er heller ikke tilfreds med varigheden af dette projekt.
 
Når containerpladsen (affaldscentret) og hjørnet ved Nordmarksvej/Bredager-vej er færdigt, hegn opsat og storskraldscontainerne kommet på plads ved gavlen af nr. 27 håber vi, at vi slipper for synet af møbler, stole, skabe, reoler og andet affald bliver henstillet alle vegne.
 
Der vil blive lavet et regelsæt for brug af affaldscentret, for eksempel med en mdl. weekend, hvor porten ikke låses og hvor man kan komme af med små møbler o.lign. Så kan man krydse fingre for, at alle i afdelingen vil finde det rimeligt at rette sig efter reglerne.
 
Endelig kan vores gårdmænd også kontaktes med forespørgsel om hjælp til større ting.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ikke noget udover det ovenstående J.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 01-12-2015.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 03-11-2015

 
Mødet afholdt:     08-10-2015
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              LM, CL
Møde nr.:            7 -2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Færdiggørelse af containerplads og området over varmecentralen skulle nu gå ind i sin sidste fase. Vi krydser fingre for at tidsplanen holder og at vi får det tørvejr, der skal til for at hjørnet ved nr. 29 bliver færdigt.
 
Nyt inventar.
Intet.
 
I øvrigt
Ingenting.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 03-11-2015.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112, 08-10-2015


 
Mødet afholdt:     18-08-2015
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, CL
Møde nr.:            6 -2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Dagen før dagen for ekstraordinært afd.møde med nyt driftsbudget på programmet. Nødvendigt for at få byggeriet færdigt, og da det har været meget langvarigt har vi prioriteret, at holde et ekstraordinært møde og ikke vente til det ordinære afdelingsmøde i sept.
 
 
Nyt inventar.
Intet.
 
I øvrigt
Der er d.d. omdelt varsling af ordinært afdelingsmøde planlagt til 17-09-2015.
Der er sat opslag op i Bredagervej nr. 17-21 omkring de cykler, der ligger hulter til bulter, specielt mellem nr. 19 og 21.
 
Bestyrelsen, AAB 112, 18-08-2015


 
Mødet afholdt:     27-07-2015
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, UG, CL
Møde nr.:            5 -2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Vi har endeligt fået tilbud på de resterende arbejder i forbindelse med varmemester- og containerpladsen. Som tidligere meddelt holdt anlægsbudgettet ikke grundet forskellige ikke forudsete udgifter. Byggeøkonomi i AAB arbejder aktuelt med nyt anlægsbudget, vi forventer at modtage det i slutningen af denne uge.
Der vil blive sendt indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 19-08 – eller torsdag den 20-08-2015 - kl. 18.30. Datoen er afhængig af hvornår vi får papirer fra AAB, men vi satser på onsdag den 19. Sammen med indkaldelsen og anlægsbudget får I en skriftlig orientering.
 
Nyt inventar.
Intet.
 
I øvrigt
Ikke noget specielt, dog vil vi anføre, at ikke blot jer, men også bestyrelsen, synes, at denne byggesag har været meget langvarig.
 
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        27-07-2015
Mødet afholdt:     05-05-2015
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, UG, CL
Møde nr.:            4 -2015
Referent:            CL
 
 
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Byggeriet ved varmemesterpladsen og containerpladsen ligger fortsat stille, vi afventer nye tilbud. Så snart vi ved noget, skal alle nok få besked.
 
 
Nyt inventar.
Intet.
 
I øvrigt
Ingenting overhovedet.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 2. juni 2015.
 
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        05-05-2015
Mødet afholdt:     07-04-2015
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, UG, CL
Møde nr.:            3 -2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Byggeriet ved varmemesterpladsen ligger fortsat stille. Vi afventer pris på fjernelse af gammel asfalt og etablering af ny membran på varmemesterpladsen. Samtidig er der dukket yderligere omkostninger op, da forurenet jord fra stikvejen ved 23-27 skal renses. Noget som vi i bestyrelsen egentlig synes burde have været med i det tilbud vi fik i tidernes morgen. Men, men, sådan er der så meget.
 
 
Nyt inventar.
Ny trillebør, den anden var rustet igennem i bunden.
OG der skal anskaffes en Ipad Air til brug ved flyttesyn (et krav fra AAB).
 
 
I øvrigt
Ingenting overhovedet - al bestyrelsens energi drænes af byggeriet, som nu har taget alt for lang tid L
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. maj 2015.
 
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        07-04-2015
Mødet afholdt:     17-02-2015
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, UG, CL
Møde nr.:            2 -2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Byggeriet ved varmemesterpladsen er gået i stå. Det viste sig, at membranen, som beskytter kælderen, er defekt. Den skal udskiftes, hvilket igen betyder, at anlægsbudgettet ikke holder.
 
Aktuelt indhentes tilbud fra entreprenøren og herefter udarbejdelse af nyt anlægsbudget. Sidstnævnte skal naturligvis godkendes af jer, og vi forventer at kunne indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde ultimo marts.
 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Ingenting, det byggeri ”trækker tænder ud”.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 3. marts 2015.
 

Bestyrelsen, AAB 112                                                                17-02-2015
 
Mødet afholdt:     06-01-2015
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            1 -2015
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Omkring den nye stikvej og containerplads, så var det meningen, at flisearealet skulle have haft 2 farver repræsenterende henholdsvis fortov og vej. Imidlertid var vi nødt til af finde nogle besparelser for at få råd til det firma, som både vi og AAB fandt var bedst. En af besparelserne blev maskinlægning af fliserne i stedet for håndlægning. Det er blot betonfliser, der kan maskinlægges og de findes kun i en farve, hvorfor vi måtte afstå fra den oprindelige plan. I den færdige udgave vil en række grå fliser blive udskiftet med sorte, så vej og fortov bliver adskilt.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Godt Nytår til alle.
 
Bestyrelsen vil i det nye år bestræbe sig på at udfærdige referat af alle bestyrelsesmøder. Vi må med røde ører jo erkende, at sidste referat er fra september 2014. Dette er ikke et udtryk for, at der ikke er holdt møder, men at der ikke har været noget at meddele.
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 17. februar 2015.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        06-01-2015
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk