BEBOERINFO
 
TV-UDBYDER: Vi har fornyet kontrakten med YouSee, dette med baggrund i at der ved det ekstraordinære afdelingsmøde 26-01-2012 var stort flertal for YouSee. Det ændrer naturligvis ikke på, at man som lejer kan vælge anden udbyder. Dette kan dog som tidligere meddelt først ske efter den 31-07-2017, hvor den oprindelige kontrakt udløber. I fald man ønsker anden udbyder end Yousee, skal man henvende sig på kontoret. Vi vil så udfylde relevant skema til AAB. YouSee har meddelt, at de ruller Gigabredbånd ud i Kastrup i uge 49, i den forbindelse vil der være kortvarige signalafbrud/-forstyrrelser. Og der skulle være julemusik J på VHR Christmas på Ekstrakanalen (plads 55). I øvrigt henvises til www.yousee.dk
 
Affaldscenter og varmemesterplads
Det projekt har virkelig trukket tænder ud, og vi slås fortsat med entreprenøren, som af den grund ikke har fået de sidste penge. Vi har nogle udestående punkter, bla. hjulene på portene til affaldscentret (de er for små) og den ujævne belægning på vejen.

Akvavejen – Teknologisk Institut har meddelt, at arbejdet tidligst går i gang i foråret 2017, så ingen panik mht parkering. Vi er kontakt med kommunen mhp samtidig med anlæggelse af akvavej at få fældet de store træer langs Bredagervej overfor nr. 17-21 (og også gerne nr. 29-33) samt få rettet fliserne ned mod porten til Bredager Torv.
 
OG APROPROS PARKERING, så er der stadig nogle som ikke forstår udtrykket ”Brandvej”. Det er specielt et problem ved 35-37, hvor flere dagligt ignorere skiltet ”Brandvej” (skiltet er placeret til venstre ved stikvejens begyndelse !!). Vi er nødt til at spærre med bom, og er stadig i gang med at finde pengene et eller andet sted. Der bliver ikke varslet, når bom opsættes.
 
Og så vil vi takke ALLE JER, som tager hensyn, som ikke smider uindpakket køkkenaffald i skakterne, som folder pap og lægger det i papcontainerne, som lader være med at bruge de grønne affaldscontainere til elektronik, kludetæpper, mindre møbler mv. – kort sagt TAK til ALLE JER, som overholder afdelingens husorden og medvirker til, at afd. 112 er et godt sted at bo. Tak for det J.
 
Til sidst ønskes alle en God Jul og et Godt Nytår.
 
Bestyrelsen holder juleferie og træffes først den 3. januar 2017, kl. 18-19. Kontoret er således lukket tirsdag den 13.12.2016.
 
Bestyrelsen, afd. 112, 02-12-2016

 

 
 
Beboerinfo:

Containerpladsen og hjørnet Bredagervej/Nordmarksvej
Så nåede vi endelig i mål. Og der blev plads til flaskecontaineren. Og vi har spærret risten umiddelbart indenfor døren, så ikke nøgler forsvinder ved et uheld. Og nu skal vi ALLESAMMEN bare lægge affaldet i de rigtige containere – OG folde pap sammen, så det kan komme i pap-containeren.
Vi har allerede fået kritik af indhegningen på hjørnet: ”den er grim”, ”den er ikke høj nok” osv. Mht sidstnævnte så må indhegningen ikke være højere, da den er placeret i skellet. Mht udseende, så ja, måske ikke helt så pæn, som vi syntes den gang for lang tid siden, hvor projektet tog sin start. Men så er plads til forskønnelseJ. Vi vil da også henlede opmærksomheden på det nye pæne bed ud for 114J - som desværre efter ganske få dage mistede noget af den plantede vegetation L
 
Kommende arbejde på Bredagervej 17-21.
Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg, er i gang med at projektere klimatilpasning på Bredagervej, primært strækningen fra Nordmarksvej ned mod Netto. Det påregnes, at arbejdet går i gang i løbet af sommeren. Det vil helt sikkert indebære udfordringer mht parkering i en periode, og selvom det vil være fristende, må der ikke parkeres på stikvejene. De skal holdes fri for både renoverings- og brandkøretøjer. Forud for arbejdets start er vi lovet materiale, der vil blive omdelt til de lejere, der bliver direkte berørt. Info bliver ligeledes ophængt i skab og ved vaskeri, så øvrige lejere er orienteret.
 
Trappeopgange
Vi har omdelt meddelelse fra Beredskabschefen i Tårnby Kommune vedr. henstilling af forskelligt indbo på trappereposerne. Endvidere henvises til AAB’s husorden, hvor der i pkt. 12.1. er anført: ”Du må opbevare indbo eller effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande og affald uden for disse”.
Så alle, som bruger reposen ud for entredøren til opbevaring, vær venlig at fjerne ejendelene ASAP – det gælder også alle jer, som bor på 3. sal J
 
Det er sommerJ og vi skal huske, at det ikke er tilladt at grille på altanen. Hvis I laver mad på græsset og medbringer egen grill, så stil den i nærheden af den grill, der allerede er opsat. Dette så de øvrige lejere ikke generes af røg og mados. Briketter og engangsgrill bedes fjernet efter brug, evt. den følgende dag af hensyn til afkøling.
Og som altid skal huskes på, at ikke alle gider høre den musik, du vil høre. Så tag hensyn J
Rigtig god sommer til os alle sammen. Der er almindelig kontoråbent juni og juli, men bestyrelsen holder sommerferie i august.

Bestyrelsen, 07-06-2016

 

 
Afskrift af info dateret 07-03-2016 er på vej.

 
 
 
BEBOERINFO (gendannet)
Hjertestater: Vi har nu undersøgt emnet nærmere, og det er ikke så lige til. Og set ud fra, at vi i nærområdet allerede 5 hjertestartere kan man tvivle på, at vi kan få bevilget en. Hertil kommer at vi skal etablere en brugergruppe på mindst 6-8 personer, som skal på førstehjælpskursus i hjertelunge-redning og i bruge af apparatet. Interesserede bedes melde sig på kontoret.
.
Affaldscenter og varmemesterplads
Mon ikke alle HAR set, at der igen er ”klokket i det” på hjørnet Nordmarksvej/Bredagervej ? Og ja, stolperne er sat for langt inde på pladsen og bliver/er flyttet. Der gik også ”ged i det” der, hvor en af portene til affaldscentret skal være, igen noget, der forsinker byggeriet. Det har i det hele taget været op ad bakke fra begyndelsen, og nu foreligger en ny slutdato. Man tør næsten ikke sætte den på tryk, men byggeriet skulle være færdigt den 18.december (altså i år).
 
Indhegningen af begge pladser skulle gerne forhindre ”fremmed” affald på vores matrikel.
 ikke længere kan smide at alt muligt affald på vores pladser. For os lejere vil affaldscentret været åbent den 2. weekend hver måned. Vi vil bede alle – og der menes ALLE – om at lade være med at henstille større eller mindre ting foran porten til affaldscentret eller foran døren til fyrpladsen. Det indbyder til, at også andre efterlader skidt og ragelse der, og vi har jo i lang tid set hvordan det ser ud!! SÅ VENT med evt. storskrald til den weekend affaldscentret er åbent. Har man brug for hjælp kan man altid venligt spørge vores gårdmænd.
 
Selvom dette beboerinfo blot er nr. 2 i år, har vi ikke så meget mere. Problemerne med byggeriet har beslaglagt det meste af tiden dette år.
Afdelingsformanden og den øvrige bestyrelse vover at juble bare lidt over, at byggeriet snart er færdigt. Samtidig ønskes alle en god jul og et dejligt nytår. Et nytår, hvor vi igen skal bygge, men kun et tørrestativ, og det burde ikke medføre problemer af samme kaliber.
 
Bestyrelsen holder juleferie i resten af december og træffes først på kontoret igen den 5. januar 2016.

Bestyrelsen, afd. 112, 04-12-2015


 

 
Ændring af kontortiden i marts
Af forskellige årsager er vi nødt til at ændre kontorets aftenåbningstid i marts måned.
Bestyrelsen vil kunne træffes på kontoret tirsdag den 10. og tirsdag den 24. marts, begge dage som vanligt fra 18-19. Ændringen er blot gældende for marts måned.
 
http://murvaerket.dk/wp-content/uploads/2011/10/penge.jpgVarmemesterpladsen – OG ekstraordinært afdelingsmøde!!
Som meddelt i referat fra bestyrelsesmøde i februar er membranen, som beskytter kælderen mod vand, gået i stykker og skal udskiftes. Det betyder desværre, at anlægsbudgettet ikke holder, da denne udskiftning naturligt nok overstiger de 10%, der var indregnet til ikke forudsete ting. Vi afventer nyt anlægsbudget fra AAB, hvorefter der vil blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde.
 
Storskraldhttp://www.dn.dk/files/billeder/Skoletjenesten/460_pixel/storskrald_460.jpg
I forbindelse med renoveringen af containerpladsen blev storskraldscontainerne fjernet. Når pladsen er færdig, hentes de hjem, så vi igen kan komme af med storskrald. Indtil det sker, må ALLE udvise fleksibilitet og opbevare evt. storskrald i eget kælderrum, altså LADE VÆRE med at stille det på pladsen eller andre steder.
 
http://hijaluna.files.wordpress.com/2009/01/globushop.jpg?w=200&h=308                 ….. OG MERE AFFALD, SUK ……L
Skakter:
Der er stadig nogle, som er totalt ligeglade med husordenens regler for brug af skakterne: Skakterne må udelukkende anvendes til indpakket køkkenaffald, IKKE glas. Ærlig talt, hvor svært kan det være ??
Det er ikke acceptabelt, at afdelingens gårdmænd skal håndtere uindpakkede madrester, glas mv. Uindpakkede madrester sviner skakterne til, hvilket igen medfører lugtgener både i opgang og kælder – og glas går i stykker, når det smides i skakten, og det indebærer risiko for skader.
 
Og til sidst, så må der naturligvis ikke parkeres på stikvejen langs 23-27 – eller for gavlen af 25.
Vi er i gang med at finde passende form for afspærring, for der vil jo være dem, som ikke kan stå for fristelsen.
 
26-02-2015, Bestyrelsen, AAB, afd. 112


 
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk