Mødet afholdt:     16-09-2014
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            7 -2014
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Omkring containerplads – stadig intet nyt, udover at Byggeteknisk Afdeling nu har rykket Juridisk Afdeling for udarbejdelse af kontrakten. Vi håber, der vil være mere nyt om dette på afdelingsmødet.
 
Alle AAB afdelinger har fået bygningerne gennemgået af et rådgivende ingeniørfirma, Kuben, og vi har d.d. modtaget rapport derfra. Rapporten konkluderer, at vores bygninger generelt er i god stand. Samtidig tilrådes flg. forbedringer i fremtiden: udskiftning af vinduer, isolering under vinduerne, etablering af facadeisolering på gavlene og forbedring af ventilationsanlæg i bygningerne.
I DV-planen er planlagt udskiftning af vinduer i 2020, rapporten anfører, at det vil være en god idé at indtænke forbedringen af ventilationsanlægget i strategien sammen med der arbejde.
Mere info på afdelingsmødet.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
HUSK - Brug din indflydelse, kom til afdelingsmødet den 24. september 2014.09.16
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 7. oktober 2014.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        16-09-2014


 
Mødet afholdt:     01-07-2014
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            3-2014
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi har besluttet af fælde nogle træer, de 4, som står tæt ad husgavlen på nr. 11 og også de to store nåletæer på hjørnet ved 35/39. Vi har også kig på i hvert fald et af nøddetræerne ved legepladsen ved 35/37. Lidt kedeligt at fælde nøddetræer, men de har tendens til forgrening af stammen og dermed er der øget risiko for råd, som igen kan føre til at træet vælter i en storm.
 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Som det vil blive meddelt i kommende beboerinfo bliver der den 3. juli truffet afgørelse om hvilen entreprenør, der skal udføre det længe planlagte arbejde. Så mon ikke, at vi kan se frem til, at arbejdet snart går i gang.
 
Klager
Ingen.
 
I øvrigt
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 02.09.2014
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        01-07-2014


 
Mødet afholdt:     03-06-2014
Tidspunkt:           18-19
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            5 -2014
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner, herunder arbejder ifølge DV-planen:
Container- og varmemesterplads, igen, igen. Den planlagte opstart i uge 18 blev forsinket, ikke fordi bestyrelsen sidder og sover, men grundet sygdom og ferie hos både Danakon og Byggeteknisk Afdeling. Arbejdet sendes i denne uge i udbud, svarfrist er 14 dage.
 
Iflg. Byggeteknisk Afdeling bør arbejdet være færdigt omkring uge 44.
 
Ny dagrenovationscontainer er bestilt, og i byggeperioden vil den blive placeret ud for endegavlen af Nordmarksvej 116. Det er således en midlertidig placering.
 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Ingenting.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        03-06-2014


 
Mødet afholdt:     05-05-2014
Tidspunkt:           11.00-12.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            4 -2014
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Intet, udover at der – hvad nogle måske har bemærket – ikke blev afholdt noget bestyrelsesmøde d. 07-04 (som meddelt i ref. fra møde nr. 3 i år).
Der var intet at berette.
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Renovering af containerplads mm skulle have været igangsat i sidste uge iflg. planen. Fravær mellem de implicerede parter har imidlertid forsinket det en smule. EE er d.d. til møde i AAB med henblik på nyt i sagen, og vi håber arbejdet snart igangsættes.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Ingenting J - men vi kan da lige her meddele, at afdelingsmødet bliver onsdag den 24. september.
Næste bestyrelsesmøde skulle blive d. 03-06-2014 J
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        05-05-2014


 
Mødet afholdt:     04-03-2014
Tidspunkt:           19.00-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            3 -2014
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der er nyt fra YouSee, nyhedsbrevet er ophængt i skabet og ved vaskerierne. Der tilbydes nu YouSee Wifi-spot: et nyt trådløst netværk, som automatisk installeres hos de beboere, som har et YouSee modem, der er egnet til det. Det trådløse modem har to separate netværk: det ene ens eget private, det andet fungerer som trådløs YouSee Wifi-spot i området. Beboere, som har et bredbåndsabonnement fra YouSee, vil modtage en e-mail med information.
Der er mere uddybende information at hente på www.yousee.dk.
 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Vi har nu endelig modtaget projektplan for container- og fyrpladsen. Opstart planlagt i uge 18 og arbejdet forventes afsluttet i uge 26 – (og det ER her i 2014 !!).
Yderligere kan meddeles, at containerpladsen ikke flyttes, men forbliver på aktuelle placering. Det lykkedes at skabe plads til dagrenovationscontaineren ved at inddrage lidt af legepladsen mod stikvejen og så udvide den tilsvarende i modsatte side. Det betyder også, at den påtænkte overdækkede cykelparkering langs nabomatriklens garager ikke bliver mulig. Ja, man får sjældent alt, man ønsker L.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
I april er kontortiden ændret, der vil være åbent mandag d. 07-04 og tirsdag den 22-04-2014, begge dage fra 18-19.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 07-04-2014.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        04-03-2014


 
Mødet afholdt:     18-02-2014
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            2 -2014
Referent:            CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi er omsider færdige med følgerne af branden i 35-37, der var et ”hængeparti” i form af nogle sodskadede døre, som stod i kælderrummene, det er nu ordnet.
 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Der er fældet træer på græsset ved 11-15/17-21 og 23-27 og samtidig er den gamle tørreplads fjernet. Træerne er fældet, da de - som det også var tilfældet ved 35-37/39-43 – havde todelte stammer med begyndende råd, hvilket inde-bar en kraftig øget risiko for at de væltede.
 
Den nye tørreplads forventes etableret snarest.
 
Projekt container- og varmemesterplads forventes at gå ind i slutfasen i næste uge og vi håber meget, at arbejdet kan iværksættes snarest derefter.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 04-03-2014.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        18-02-2014


 
Mødet afholdt:     07-01-2014
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:              EE, UG, CL
Møde nr.:            1 -2014
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Graffiti ”udsmykningen” på murene vil blive fjernet snarest.
Herudover har vi ingenting.
 
 
Nyt inventar.
Ikke noget.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Intet nyt i vores byggeprojekt, endnu, desværre.
 
Klager
Intet.
 
I øvrigt
Ja – det var et magert referat, men det har jo også været jul og nytår.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 04-02-2014.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        07-01-2014
                                                                                                                                                                               
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk