Referat af Ekstraordinært
afdelingsmøde i AAB 112
Torsdag den 28. februar 2013, kl. 19.00.

 
Til stede var beboere fra i alt 19 lejemål, inklusive afdelingens bestyrelse ( Erik Ebert (EE), Ulla Gyllenborg (UG) og
Christel Lundal (CL).

EE bød velkommen og vi gik straks til pkt. 1.

Dagsorden pkt. 1
UG belv enstemmigt valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne, hvorefter EE fik ordet igen.

Dagsorden pkt. 2
EE startede med at mane et rygte om meget høj huslejestigning i jorden. Det fremlagte projekt vil betyde en huslejestigning på mellem kr. 47-81 mdl., afhængig af boligens størelse.
Herefter belv de enkelte poster i det omdelte foreløbige anlægsbudget gennemgåer. Der var en del utilfredshed med, at der manglede en tegning man kunne forholde sig til, men EE havde medbragt en skitse, som blev gennemgået sammen med de, som ønskede det. Efter en del spørgsmål fra de fremmødte gik forslaget til afstemning.

Dagsorden pkt. 3
Bestyrelsens forslag om huslejestigning på 2% blev vedtaget med 28 stemmer for. Der var 10 stemmer imod.

Herefter var ordet frit og mødet sluttede i god ro og orden.

28-02-2013
Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk