BEBOERINFO
MC900423165[1]Skakter – igen – igen – og igen L:
MC900329658[1]MC900052829[1]En beboer har gjort opmærksom på, at skakter iflg. Tårnby Kommune ikke må spærres, heller ikke midlertidigt og heller ikke selvom der på matriklen er diverse affaldscontainere. Det er bekræftet af både kommune og AAB. Som flere, formentlig de samme lejere tilsidesætter kommunen således hermed afdelingens husorden, når det gælder affald. Vi kan ikke være tjent med, at skakterne svines til med uindpakket køkkenaffald m.v., det er jo også er en invitation til rotter.
Løsningen hedder permanent lukning af skakterne og etablering af skralde-øer. Fremgangsmåden er byggeteknisk undersøgelse, indhentning af tilbud samt ansøgning til kommunen om tilladelse – alt sammen noget, der vil resultere i huslejestigning. P.t. overvejes indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i foråret 2015 til behandling af dette.
MC900434859[1]MC900371042[1]
Containerplads osv.
Endelig er vi i gang. Man ku næsten kalde det en julegave, selvom vi selv betaler J
MC900318286[1]Det indebærer også byggerod og –støj – og også overraskelser, den første har været at vejen skulle være bredere end først projekteret, og det betyder desværre, at både bøgehæk og faktisk det meste af beplantningen skal flyttes. Vi håber, at buske osv. overlever. Beboerne i byggeområdet må indstille sig på, at der kan forekomme weekender, hvor der arbejdes. Firmaet har lovet at varsle de tilfælde, ligesom de gange, hvor indgangspartier er spærret midlertidig som følge af fliselægning.
 
Storskrald skal som meddelt i opslag fremover afleveres på kommunernes genbrugsplads. Vi er klar over, at det kan være svært, hvis man ikke har en bil af en hvis størrelse, hvorfor det overvejes at anskaffe en container, som kan opsættes 2-3 weekender årligt til dette formål.
 
MC900442030[1]YouSee
Afdelingskontoret modtager bladet Indblik fra YouSee. Hvis du gerne vil modtage bladet, kan du tilmelde dig på info.yousee.dk/indblik.
MC900335899[1]
Det er jul om ganske kort tid, så alle jer, der fejrer den tradition, ønske rigtig glædelig juleaften og juledage.
 
MC900311498[1]Kontoret holder juleferie og er lukket fra den 3. dec. til den 6. januar, hvor der igen er åbent fra 18-19.
 
 
Endelig ønskes vi alle et godt og dejligt nytår.
 
02-12-2014, Bestyrelsen, afd. 112.
 
Det kan her til sidst da lige oplyses, at AAB nu er kommet på Arbejdermuseet, vi er altså blevet en museumsgenstand J, det kan give stof til eftertanke …. eller …. J


 
Resume af beboerinfo dateret 02-10-2014, da det ikke kan genskabes her i forbindelse med opdatering af hjemmesiden frown
Der er henvisning til hjemmesiden.
Der er henvisning til AAB's standardhusorden på www.aab.dk - din afdeling - husorden.
Afdelingens tillæg til husordenen er omdelt sammen med ref. fra seneste afd.møde og udleveres i øvrigt til alle nye beboere.
Hjertestarter - bestyrelsen er gået igang med at søge Trygfonden om at komme i betragtning. Fonden har i øvrigt en app hvor man kan se antallet og placeringen af hjertestartere i det område man befinder sig i.
Byggeri - vi har endnu ikke startdato.


 
BEBOERINFO

SKAKTER OG AFFALD
Fremover vil skakter blive spærret uden forudgående varsling. Hvorfor?
Fordi der fortsat jævnligt findes uindpakket køkkenaffald, kattegrus og glas i skakten.
I nr. 33 var der nogen, som havde smidt to uindpakkede torsk i skakten, hvilket naturligvis medførte en forfærdelig stank i hele opgangen.  Så hermed reglerne endnu en gang:
ALT KØKKENAFFALD SKAL PAKKES IND, KATTEGRUS SKAL LÆGGES I CONTAINER I EN LUKKET PLASTIKPOSE - OG GLAS SKAL LIGELEDES LÆGGES I CONTAINER.

Sommer cool
Det er sommer J, og sammen med lyse nætter bringer sommeren nogle udfordringer, således må der altså ikke grilles på altanen, og cigaretskod må ikke kastes udover altankanten (det må de heller ikke resten af året!!). Og husk, skru ned for musikken, når vinduer/døre er åbne.

Indbrud – desværre har vi igen haft indbrud i nogle kælderrum, og natten til d. 25.juni indbrud på kontoret, hvor tyvene forsvandt med afdelingens pengeskab. Desværre kunne det tyde på, at tyven(e) har haft kendskab til lokaliteterne. Pengeskabet dukkede op igen, politiet fandt det ved kirkegården, naturligvis uden penge L - men med vaskekortene (som er ret dyre).
Beplantning
Vi har besluttet af fælde de 4 træer, der står ”klinet op” ad gavlen til nr. 11. Det er planen, at plante noget stedsegrønt der i stedet. Også de to store fyrretræer ved gavlen af 35 fylder for meget og skal væk, og der skulle blive penge til et mindre træ der i stedet for.
 
Projekt containerplads m.m.
I løbet af en uges tid vil AAB afgøre, hvilken entreprenør, der skal udføre arbejdet. I den periode, hvor containerpladsen renoveres, vil dagrenovationscontaineren midlertidigt blive placeret ud for gavlen ved nr. 116. Containeren er lukket, så lugtgener skulle være minimale.
 
Husk afdelingsmødet – det finder sted den 25. sept. - OG i år er der lodtrækning mellem de fremmødte lejere om en præmie, ja, ja – rigtigt – en præmie J. Måske kan det vække lidt interesse for afdelingsmødet - det møde, hvor man som lejer har mulighed for at få indflydelse.
 
Og til sidsthusk, at vores gårdmænd IKKE HAR DØGNVAGT. Kontakt dem venligst blot man-tors 7-15, fre 7-12. Tak . I akutte tilfælde kan en fra bestyrelsen kontaktes.
 
Fortsat god sommer til jer alle sammen.                            Bestyrelsen, AAB112, 08-07-2014


 
BEBOERINFO

Fremleje – helt eller delvis
Du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrun-det i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være jobmæssig forflytning eller udstationering. Du har også ret til at fremleje din bolig delvist, dog højst halvdelen af boligens beboelsesrum. Det gælder for både hel og delvis fremleje af din bolig, at det samlede antal beboere ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Uanset om du vil fremleje hele din bolig eller blot ét eller flere rum, skal du kontakte AAB’s kundeservice. Du skal altid søge om tilladelse senest 14 dage før fremlejeaftalen træder i kraft.
 
TV, bredbånd osv.
Grundpakken er en del af den aftale vi indgik med YouSee i forbindelse med etablering af stikledningsanlægget. Der kommer til stadighed nye tilbud fra YouSee, senest blandt andet mulighed for blot at vælge en ekstra kanal, i modsætning til tidligere, hvor man skulle vælge mindst 4 ekstrakanaler. Det er en god ide at holde sig orienteret på www.yousee.dk

SKAKTER OG AFFALD
Pizzabakker er PAP og skal således IKKE i skakten, men i de opstillede papcontainerne. Papkasser skal foldes sammen og ligeledes i samme containere, og ikke blot – som desværre nogle gør - henstilles på pladsen. Vi kan ligeså godt vænne os til at sortere affaldet, det bliver formentlig både mere omfattende og også obligatorisk.

Forår og sommer smiley
De lune og varme dage er lige om hjørnet cool og altandøre og vinduer kan snart stå åbne halve og hele dage/aftner. Hver årstid sine udfordringer. Vi modtager jævnligt henvendelser fra beboere, som føler sig generet af tobaksrøg. Det er naturligvis ikke så rart, at røg sådan ”bevæger sig uhindret rundt”, men det er altså ikke forbudt at ryge i egen bolig eller på altanen, og vi skal jo være her alle sammen – både rygere og ikke-rygere. Rygeforbuddet på trapper, i kældre og vaskekældre skal imidlertid respekteres.
Husk, at der heller ikke på grilles på altanen. Der er meget, man ikke må angry.
MEN vi må (og skal) tage hensyn til hinanden smiley - både når det gælder rygning, høj musik, unødvendig støj osv – altså overholde husordenen til glæde for både os selv og andre.
 
Til sidst er der lige plads til at ønske os alle EN RIGTIG GOD PÅSKE og en god sommer.
Bestyrelsen, AAB112, 12-04-2014


 

                                    BEBOERINFO

KULDE, TRÆK OG STØJ UDEFRA. sadSom allerede nævnt i referatet fra afdelingsmødet er nye vinduer ikke ”lige rundt om hjørnet”. Vi ved, at det trækker fra vinduerne, ligesom nogle har træk og støj fra opgangen. Det kan afhjælpes med isoleringstape (2-3,5 mm), og ikke fordi vi skal fremhæve et specifikt mærke, så har dette en ganske god effekt. (Ikke nødvendigt at ha’ kat for at anvende det J!!).
Det er en kold tid vi går i møde, men husk alligevel at lufte ud mindst 10 minutter to gange dagligt. Dette for at undgå skimmelsvamp.wink
 
CONTAINER- OG VARMEMESTERPLADS. Man fristes til at kalde projektet ”the never ending story”, og sidste kapitel er ikke skrevet endnu. Der arbejdes ihærdigt på, at projektet kan holdes inden for det vedtagne anlægsbudget og vi håber, at vi snart kan se begyndelsen til enden!!
Det har været en lang sej omgang, som har ”trukket tænder ud”, specielt på formanden indecision!!
 
STIKVEJENE v/11-15, 23-27, 35-37 og GAVLENE v/11, 114 og 35 er BRANDVEJE og må IKKE anvendes til parkering. Brandslukningskøretøjerne skal nok komme igennem, parkerede biler eller ej, men alle skader i den forbindelse skal betales af bilejeren.angry
 
Fraflytning – Vi har fra AAB modtaget direktiver omkring aflevering af nøgler i forbindelse med fraflytning. Fremover SKAL NØGLER AFLEVERES PERSONLIGT OG I KONTORETS ÅBNINGSTID. (Tirsdage kl. 13-14 samt 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 18-19).

 
Vi har ikke så meget mere at byde på her, men ifølge formanden     så bliver det sne juleaften (?) og julemanden (?) kommer som vanligt.
Vi kan så håbe, at samme julemand har godkendte tegninger over byggeprojektet med angel!!!

 
 
De af Jer, som holder jul, ønskes en dejlig en af slagsen og alle ønskes ET FANTASTISK NYTÅR.smiley
 
Bestyrelsen AAB112, 03-12-2013
                                                                                                                                   

BEBOERINFO


I forlængelse af referatet fra afdelingsmødet kan tilføjes, at vi nok kan prale af at være det sted i formentlig hele landet med lavest pris for lagerplads, ca. kr. 10,50 pr. m2 smiley.

Vedtagelse af forslag 1 har haft den sideeffekt, at lejen for barnevognsrummene nu er nedsat til kr. 21 (fra kr. 50). Skulle man have behov for lidt ekstra opbevaringsplads, er der enkelte ledige barnevognsrum på ca. 2,5 m2. Barnevognsrum lejes primært ud til børne-familier, der ønsker et aflåst rum til deres barnevogn. Andre kan komme i betragtning, når der er ledige rum.

Som supplement til referatet – og specielt til de 13 (!) fremmødte - kan oplyses, at bladet Boligen, som udgives af Boliglejernes Landsforening (BL), er et medlemsblad, der er inkluderet i medlemskabet.

 

YOU SEE – der kommer nye priser på grundpakken og nye TV-pakker fra og med årsskiftet. Kort kan nævnes, at grundpakken stiger til kr. 113,26 mdl. For detaljer henvises til opslag ved vaskerierne og i skabet ved kontoret – eller til YouSee’s hjemmeside – www.yousee.dk.

 

Kontoret har fået ny mailadresse: aab112@mail.dk pr. 25-09-2013.

Og, nej ingen grund panik smiley, evt. mails til den tidligere sab2 mail bliver svaret med oplysning om den nye mailadresse.

 

Skakterne – husk at lukke lågen efter brug af skakten. Dette af hensyn til lugt, træk og andre gener. Det sker, at lågen til skakten ikke umiddelbart kan lukkes. Det kræver så, at man skubber palen på indersiden lågen opad/nedad og sætter skaktnøglen i igen.

 

Og her til sidt en bøn til vores børnefamilier:

Lær børnene, at der bor andre oppe/under/ved siden af.

Vi får jævnligt henvendelser fra lejere, som næsten dagligt må lægge øre til bump, hop og løb (ofte med sko på), kørsel på plastikkøretøjer, boldspil mv.

Den støj, der er forbundet med disse lege, er meget tydelig hos de omkringboende, specielt når det foregår på gulve uden tæpper.

Nu skal det her ikke misforstås, for der skal selvfølgelig være plads til børnene. Det er også naturligt, at man, når man bor tæt, kan høre andre lejere.

 

Bestyrelsen, AAB112, 26-09-2013


Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk