Mødet afholdt:     04-12-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, UG, CL
Møde nr.:            10-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der er nu udfærdiget kontrakter på alle bi-lejemål, store som små. Kontrakterne bliver afleveret til AAB, og alle lejere af ekstra kælderrum får kopi.
 
Nyt inventar.
Den ny kopimaskine til kontoret har vist sig at være en netværksprinter, det var ikke hvad vi bestilte så p.t. kører vi en sag med Canon omkring fortrydelsesret med henvisning til dårlig kunderådgivning.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen udover den allerede planlagte renovering af varmemester- og containerplads.
 
Klager
Ingen.
 
I øvrigt
Ikke så meget andet end at ønske alle god jul og godt nytår.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 15-01-2013.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        04-12-2012
 


 

Mødet afholdt:     06-11-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, UG, CL
Møde nr.:            9-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Vi er ved at nå til enighed med AAB omkring antennebudgettet for 2013 og også omkring tilbagebetaling af differencen mellem fuld pakke og grundpakke. Vi kan allerede nu sige, at det ikke bliver så meget som først antaget, da TV-2 blev betalingskanal i 2012. Det medførte, at betalingen for fuld pakke blev dyrere end de 330 kr. mdl., som vi har betalt i 2012. Men der skulle blive kr. 700 i returbetaling. Vi håber, at beløbet når at blive trukket fra opkrævningen for december.
 
 
Nyt inventar.
Der er indkøbt en ny multimaskine til kontoret. Den gamle mistede pusten for ofte, hvilket igen medførte teknikerbesøg, som jo ikke er gratis. Den nye kan både fax’e, skanne, printe og kopiere, så nu skulle behovet være dækket.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen udover den allerede planlagte renovering af varmemester- og containerplads.
 
Klager
Ingen.
 
I øvrigt
Vores hjemmeside www.aab112.minisite.dk er opdateret. Det var meningen, at hjemmesiden skulle have nye og bedre fotos, men der har ikke været tid. SÅ - hvis der skulle være en eller flere, som interesserer sig for at tage gode billeder, så hører vi gerne fra jerJ. Måske vil hjemmesiden i det nye år blive udvidet med en ”beboer-til-beboer”-side, det undersøges nærmere.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 04-12-2012.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        06-11-2012
 


 

Mødet afholdt:     02-10-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, UG, CL
Møde nr.:            8-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Som meddelt i skrivelse omdelt den 25-09-2012 er der en 3% stigning i huslejen pr. 01-01-2013. Samtidig er udgiften til TV-pakken blevet mindre, idet vi som udgangspunkt siden 01-08-2012 har grundpakken. Vi er i dialog med AAB omkring refundering af betaling for fuld pakke, idet der over huslejen naturligvis blot skulle være trukket beløbet for grundpakken.
De fleste har nok observeret, at vi alligevel kan se alle programmer. Vi har spurgt YouSee om hvorfor, og forklaringen er at arbejdet ikke er færdigmeldt fra deres montører.
 
Nyt inventar.
Intet.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Udover renovering af varmemesterpladsen og containerpladsen har vi – som meddelt ved afd.mødet den 19-09 og referatet herfra – planlagt at skifte elledninger i alle flyttelejligheder. Med tiden skulle det så resultere i, at alle stofledninger erstattes med mere ”moderne” materiale.
 
Klager
Ja – igen har der været glasskår i affaldsskakt !!! Og jo - den er god nok, det er ikke fordi vi har glemt at fjerne sætningen fra referatet i sept.!!
 
I øvrigt
Vi vil igen gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at have reoler og andre møbler, sko, støvler med videre stående på trappen. Det er i strid med husordenen og vi skal bede alle respektere dette.
Afdelingsmødet den 19-09-2012 trak hele 22 beboere, og det var næsten 6 x så mange som forrige år J
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 06-11-2012.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        02-10-2012


 

Mødet afholdt:     05-09-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            7-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
TV-kanaler – alle har over huslejen fået opkrævet det sædvanlige gebyr til fuld pakke. Det er naturligvis en fejl, som vil blive rettet snarest muligt.
Selvom vi skulle været overgået til individuelle pakker har alle et stykke tid kunnet se samtlige kanaler. Iflg. YouSee er det blot fordi de gerne vil vise, hvad de har at tilbyde. Så når de er færdige med ”at blære sig” vil den enkelte lejer få valgt TV-pakke/ekstra kanaler.
 
Nyt inventar.
Intet.
  
Arbejder ifølge DV-plan
Ombygning af varmemester pladsen trækker ud, da det har vist sig, at det skal laves samtidig med renovering af containerpladsen, idet AAB ikke vil søge 2 gange i Landsbyggefonden. Så vi må bare væbne sig med tålmodighed.
 
Klager
Ja – igen har der været glasskår i affaldsskakt L L L !!!
 
I øvrigt
Vi har drøftet, at der vist er nogle enkelte katte uden ”statsborgerskab” her i afdelingen, og at det naturligvis skal bringes i orden. Så dette er første opråb omkring dette.
 
Så ser vi frem til at rigtig mange deltager i afdelingsmødet den 19-09-2012.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 02-10-2012.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        05-09-2012


 

Mødet afholdt:     03-07-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            6-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Arbejdet i forbindelse med etablering af stikledningsanlæg skrider frem efter planen, det gør renoveringsarbejdet efter branden i 35-37 også.
  
Nyt inventar.
Der er købt større affaldsstativer til grill-pladserne.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Renovering af varmemester pladsen skrider frem efter planen.
 
Klager
Ingen skriftlige klager.
 
I øvrigt
Afdelingen skal inden udgangen af året vedtage et vedligeholdelses-reglement, hvorfor det vil blive taget med på afdelingsmødet i sept.
Reglementet består af en teksttung del, som vi ikke kan ”pille” ved - og et bilag a, som skal tilrettes den enkelte afdeling, og hvis indhold i bund grund indeholder de samme vedligeholdelseskrav til lejer som afdelingen hele tiden har haft, men som mere detaljeret beskriver lejeboligernes aktuelle standard.
Sammen med juli beboerinfo vil alle modtage bestyrelsens forslag til vedligeholdelsesreglementets bilag a. Forslaget vil blive sat til afstemning på det kommende afdelingsmøde.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver – grundet ferie – d. 04-09-2012.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        04-07-2012


 

Mødet afholdt:     19-06-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            5-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Der er store ødelæggelser efter branden i kælderen Bredagerv. 35-37. Forsikringsselskabet har været på inspektion og renovering starter mandag d. 25.06.
 
Kabel-tv og stikledningsanlæg mv. Alle burde have modtaget 2 ugers varsling om at arbejdet påbegyndes i uge 27 og forventes færdigt i uge 31.
Et krav fra YouSee er, at der skal være en person til stede i lejligheden, når det nye stik monteres.
 
Nyt inventar.
Intet.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Ingen arbejder p.t., men der har været afholdt DV-møde, hvor man har luftet muligheden for at afsætte 2 x 50.000 til nye tørrestativer og 100.000 til en gennemgang af ejendommen mhp. isolering mv. Endeligt resultat fremgå af DV-planen, som fremlægges på budgetmødet i sept.
 
I øvrigt
Intet.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 03-07-2012.
  
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        19-06-2012


 

Mødet afholdt:     01-05-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            4-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Kabel-tv og stikledningsanlæg mv. Anlægsarbejdet forventes iflg. YouSee/Dansk Kabel TV (DKT) opstartet i slutningen af juni.
Som det vil fremgå af beboerinfo, som omdeles en af de nærmeste dage, vil de enkelte lejere modtage 6 og 2 ugers varsling.
 
 
Nyt inventar.
Intet.
 
 
Arbejder ifølge DV-plan
Projektarbejdet med indhegning af varmemesterpladsen. Samtlige tilbud er ved at være på plads, de skal så godkendes i AAB, hvorefter arbejdet vil blive påbegyndt.
Vi skal beklage, at vi i tidligere referater har blandet containerpladsen med ind her, det er et projekt, der er på tegnebordet.
 
Klager
Ingen klager.
 
I øvrigt
.
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 05-06-2012.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        01-05-2012
 


 

Mødet afholdt:     17-04-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            3-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Kabel-tv og stikledningsanlæg mv. Anlægsarbejdet forventes iflg. YouSee opstartet den 01-06-2012. I nærmeste fremtid har vi et møde med YouSee – mere herom i beboerinfo i slutningen af april/begyndelsen af maj.
De, som anvender vaskerierne, vil have opdaget at tidligere varslede programændringer nu er iværksat. Det betyder lidt længere vasketid, specielt for 30 og 40 graders vaskene, men samtidig – forhåbentligt - en stor besparelse i vandudgifter.
 
 
Nyt inventar.
Intet.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Projektarbejdet med Varmemesterplads er søsat. Udbedring afsstikvejen ved Bredagervej 23-27 og containerpladsen er også under udarbejdelse i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma.
 
Klager
Ingen klager.
 
I øvrigt
Intet.
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 01-05-2012.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        17-04-2012
 


 

Grundet ferie er ikke afholdt bestyrelsesmøde m/ref. i marts 2012.
 

 

 Mødet afholdt:     07-02-2012
Tidspunkt:           19-20.00
Sted:                  Bredagervej 29, kld.
Tilstede:             EE, LM, CL
Møde nr.:            2-2012
Referat:              CL
 
Dagsorden:
 
Meddelelser og aktuelle emner
Kabel-tv og stikledningsanlæg mv. Ved det ekstraordinære afdelingsmøde den 26-01-2012 var der stort flertal for at få YouSee som fortsat leverandør af kabel-TV, nu via et stikledningsanlæg. Anlægsarbejdet forventes at løbe af stablen henover sommeren og efteråret – i år J.
Referatet omdeles en af de nærmeste dage.
 
KONTORET ER LUKKET TIRSDAG D. 20. MARTS 2012.
 
 
Nyt inventar.
Der er indkøbt en el-bil til gårdmændene.
 
Arbejder ifølge DV-plan
Projektarbejdet med Varmemester- og Containerplads er søsat. Således har EE talt med rådgivende ingeniørfirma Danakon og Byggeteknisk Afdeling, som planlægger projektet og vil indhente tilbud. Derefter skal indkomne tilbud behandles i AAB, hvorefter det egentlige arbejde kan gå i gang. Vi påregner, at det bliver færdigt dette år.
 
Klager
Ingen klager.
 
I øvrigt
- intet udover at kontoret som ovenfor anført er lukket den 20. marts.
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 17-04-2012.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, AAB 112                                                                        07-02-2012
 


 

Der er ikke afholdt betyrelsesmøde m/ref. i januar 2012.
 

 

Boligforening | Bredagervej 29, kld. | 2770 Kastrup | Tlf.: 32502504 | afd112@aab.dk